Ασφάλεια Ταξιδίου

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ασθενείας

Oι Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν στην Ε.Ε. καθώς και στην Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία, τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους, θα πρέπει να προμηθεύονται και να έχουν μαζί τους μια Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης ασθενείας. Η εν λόγω κάρτα αντικαθιστά τα έντυπα που χρησιμοποιούνται από τους τουρίστες (έντυπα Ε 111 ΚΑΙ Ε 11 Β).
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης ασθενείας:
– ισχύει για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και αφορά τα δημόσια νοσοκομεία
– εκδίδεται δωρεάν από τους ασφαλιστικούς φορείς
– δεν καλύπτει φαρμακευτική περίθαλψη, εκτός αν ο γιατρός απαιτήσει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου περιστατικού
– η κάλυψη που παρέχει διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από το εθνικό σύστημα υγείας κάθε κράτους

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες καθώς και για τις περιπτώσεις κάλυψης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του την Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης ασθενείας, ώστε να την επιδείξει αν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας και χρειαστεί να επισκεφθεί νοσοκομείο.

Πηγή: Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=el